Miesięczne archiwum: Styczeń 2014

KWASY I ŚRODKI KWAŚNE MYJĄCE

Kwas azotowy (HNO3). Wydziela trujące tlenki azotu. Wymaga szczególnej ostrożności przy stosowaniu. Używany jest on w formie wodnego roztworu 1-1,2-procentowego do usuwania osadu powstającego w wymiennikach ciepła. Do tego celu używa się też azotanu, mocznika w stężeniu 1% w przeliczeniu …