Miesięczne archiwum: Marzec 2014

Zjawiska związane z wchłanianiem wody przez ziarno

Przenikanie wody do wnętrza ziarna odbywa się najintensywniej: poprzez część przy zarodkową. W tej części, zwanej podstawą znajdowało się duże skoncentrowanie tkanki przewodzącej, przez! którą w okresie wegetacji odbywał się kontakt ziarna z resztą rośliny; Porowatość tej części ziarna powoduje …