Miesięczne archiwum: Czerwiec 2014

ZINTENSYFIKOWANY PROCES MOCZENIA ZIARNA W JEDNEJ KADZI ZALEWNEJ

Do najpowszechniej stosowanej, głównie w słodowniach o mniejszym stopniu mechanizacji, zalicza się metodę moczenia wodno-powietrznego. Nowoczesne słodownie stosują wiele modyfikacji tej metody.

ZINTENSYFIKOWANY PROCES MOCZENIA W JEDNEJ KADZI ZALEWNEJ

Metody intensyfikujące proces moczenia nadają się dla słodowni przerabiających jęczmień o …

Młotek

Młotki. Podstawowym narzędziem ślusarskim jest młotek. Składa się on z bijaka osadzonego na trzonku drewnianym. Młotki są produkowane w różnych znormalizowanych wielkościach. Każdy młotek ma obuch, rąb i otwór na trzonek. Zakończenie obucha jest kuliste, co zapewnia prawidłowe uderzenie w …

Zamocowywanie przedmiotu w imadłach

Zamocowywanie przedmiotu w imadłach. Zamocowanie przedmiotu w szczękach imadła wymaga silnego ściśnięcia ich za pomocą sruby, przez dokręcanie jej pokrętłem. Przedmiot powinien być zamocowany w środku szczęki, a nigdy z boku, gdyż spowoduje to przekrzywienie szczęki ruchomej.
Bezpośrednie zamocowanie przedmiotu …

Imadło równoległe

Imadło równoległe  składa się z dwóch szczęk żeliwnych i że śruby z pochwą do zsuwania oraz rozsuwania szczęk. Jedna ze szczęk jest odlana łącznie z płytką przykręcaną do stołu i pozostaje nieruchoma. Szczęka ta ma prowadnice, po których przesuwa się …

Stanowisko robocze ślusarza

Każda praca mająca na celu wykonanie przedmiotu jest związana z miejscem zajmującym pewną przestrzeń. Miejsce to wraz z jego wyposażeniem nosi nazwę ,,stanowiska roboczego”, więc miejsce, w którym są wykonywane prace ślusarskie, zwiemy „roboczym stanowiskiem ślusarskim”.

Na wyposażenie tego stanowiska …

Ślusarstwo

Liczba sprzętu samochodowego wymagającego obsługi fachowej, szybkiej i taniej naprawy stale wzrasta. Powstała więc potrzeba budowy nowoczesnych zakładów wytwórczych i naprawczych, wyposażonych w specjalne obrabiarki. Do ich obsługi trzeba było wyszkolić wykwalifikowanych pracowników, którzy by łączyli znajomość podstaw teoretycznych budowy …