Miesięczne archiwum: Sierpień 2014

ZASADY I ŚRODKI ALKALICZNE MYJĄCE

ZASADY I ŚRODKI ALKALICZNE

Najczęściej stosowane środki myjące są zaliczane do grupy zasad i środków alkalicznych.

Wodorotlenek sodowy (NaOH, soda kaustyczna, soda żrąca). Techniczna soda kaustyczna zawiera 97-98°/o NaOH, resztę stanowią węglany. Posiada właściwości myjące i dezynfekujące. Do mycia butelek …