Miesięczne archiwum: Styczeń 2015

ZASADY MOCZENIA JĘCZMIENIA W UKŁADZIE OKRESOWYM

W praktyce słodowniczej znalazło zastosowanie wiele systemów moczenia jęczmienia, różniących się w zakresie techniki i parametrów moczenia. Zależnie od systemu stosunek czasu moczenia wodnego do powietrznego jest różny, jak również różny może być stopień nawilgocenia jęczmienia wymoczonego, zależnie od metody …