Miesięczne archiwum: Maj 2015

WŁAŚCIWOŚCI GAZU ZIEMNEGO

Gaz ziemny wysokometanowy jest paliwem pochodzenia naturalnego, a jego głównym składnikiem (ponad 90% składu objętościowego) jest metan. Z natury jest bezbarwny i bezwonny, lecz do celów eksploatacyjnych jest nawaniany, z uwagi na niebezpieczeństwo wybuchu. Jest lżejszy od powietrza.

Do najważniejszych … Czytaj dalej ...