Miesięczne archiwum: Sierpień 2015

Problem z energią?

Problem energii i jej źródeł ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju ludzkości. Wzrost zaludnienia i chęć podnoszenia poziomu życia zmuszają społeczeństwa do wytwarzania coraz większej ilości energii i do oszczędzania jej wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe.

Łatwo dostępne zasoby … Czytaj dalej ...

Płyty filtracyjne celulozowe i celulozowo-azbestowe

Płyty celulozowe charakteryzują się dużą przepuszczalnością i nie mają właściwości filtrujących. Stanowią natomiast przegrodę filtracyjną przy stosowaniu filtrów z ziemią okrzemkową i krzemionkową. Zatrzymują one cząsteczki wymienionych materiałów pomocniczych, które tworzą coraz grubszą warstwę filtracyjną. Płyty celulozowe o grubości ok. … Czytaj dalej ...