Miesięczne archiwum: Sierpień 2015

Geometria słoneczna – kolektory słoneczne

Szczególne znaczenie w wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego w architekturze ma promieniowanie bezpośrednie, tak więc istotne są: kąt padania promieni słonecznych i pozorny ruch Słońca.

Obserwując Słońce w naszych szerokościach geograficznych zauważamy, że każdego dnia porusza się ono po łuku ze …

Problem z energią?

Problem energii i jej źródeł ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju ludzkości. Wzrost zaludnienia i chęć podnoszenia poziomu życia zmuszają społeczeństwa do wytwarzania coraz większej ilości energii i do oszczędzania jej wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe.

Łatwo dostępne zasoby …

Płyty filtracyjne celulozowe i celulozowo-azbestowe

Płyty celulozowe charakteryzują się dużą przepuszczalnością i nie mają właściwości filtrujących. Stanowią natomiast przegrodę filtracyjną przy stosowaniu filtrów z ziemią okrzemkową i krzemionkową. Zatrzymują one cząsteczki wymienionych materiałów pomocniczych, które tworzą coraz grubszą warstwę filtracyjną. Płyty celulozowe o grubości ok. …

Wymagania jakościowe dla wody przemysłowej

Wymagania jakościowe dla wody przemysłowej różnią się od wymagań dla wody technologicznej głównie w zakresie składu chemicznego. Za wodę przemysłową uznajemy tę cześć wody, która jest przeznaczana głównie dla celów energetycznych oraz do mycia urządzeń i pomieszczeń produkcyjnych.

Cechy fizyczne …