Instrukcja

INSTRUKCJA OBSŁUGI FOLII DO OWIJANIA

BALOTÓW PRO WRAP:

PRZECHOWYWANIE:

 1. Folia do owijania balotów Pro Wrap powinna być przechowywana 
w suchym i zacienionym miejscu, w oryginalnym opakowaniu kartonowym.
 2. Folie należy zabezpieczyć przed działaniem:wilgoci, kurzu oraz piasku.
 3. Produkt nie powinien być przechowywany w temperaturze poniżej 0 °C 
i powyżej 40 °C.
 4. Na 24 godzin przed owinięciem, zaleca się trzymanie folii w pomieszczeniu o temperaturze  od 15° C do 25° C. Pozwoli to zapewnić folii optymalne właściwości klejące i właściwe zachowanie podczas eksploatacji.
 5. Należy trzymać z daleka środki chemiczne, które mogą wpłynąć niekorzystnie na właściwości folii wśród nich należy wymienić : nawozy, pestycydy, siarke ,rozpuszczalniki , oleje mineralne etc.
 6. Pro Wrap po rozpakowaniu i wyjęciu z kartonu należy trzymać w pozycji stojącej.

 

UŻYTKOWANIE:

 1. Zaleca się korzystać z folii zgodnie z instrukcją obsługi owijarki.
 2. Folię należy wyjąć z kartonu bezpośrednio przed rozpoczęciem procesu owijania, aby zapobiec możliwości uszkodzenia mechanicznego.
 3. W celu uzyskania najlepszej jakości kiszonki zaleca się owijanie balotów co najmniej 6 warstwami folii.
 4. Do prawidłowego użytkowania folii użyć naprężenia od 55% do 75%, w zależności od modelu owijarki. Zbyt duży naciąg folii (ponad 75% -10 Cm • 17,50 cm) powoduje utratę właściwości folii, takich jak odpowiedni filtr UV i kleistość, co wpłynie na jakość sianokiszonki.
 5. Owijanie balotów podczas opadów deszczu jest zabronione. Deszcz może powodować utratę kleistości folii.
 6. Owijanie balotów owiniętych wcześniej chemicznie wzmocnionym sznurkiem może spowodować degradację folii.
 7. Dodawanie chemii do kiszonki jest zabronione, ponieważ prowadzi do degradacji folii.
 8. Folia posiada warstwy kleju tylko po stronie wewnętrznej.
 9. Baloty powinny być owijane folią w ciągu 2 godzin od sprasowania materiału aby zminimalizować ryzyko wystąpienia uszkodzeń.
 10. Proces kiszenia rozpoczyna się od razu po owinięciu. Zalecane jest natychmiastowe postawienie balota w pozycji stojącej.
 11. Baloty powinny być chronione przed szkodnikami i chemią (pestycydami, rozpuszczalnikami, olejami mineralnymi oraz smarami) ,które przyspieszają degradację folii.
 12. Częsciowo zużyte role muszą być zabezpieczone oryginalnym kartonem lub workiem foliowym.
 13. Rolki należy chwytać z odpowiednią uwagą. Wszelkie uszkodzenia, głównie krawędzi folii, mogą powodować jej przedziurawienie lub przerwanie. Mechanicznie uszkodzona rolka nie będzie objęta gwarancją.

 

WARUNKI GWARANCJI:

 1. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy użytkownik zastosował się do instrukcji opisanych w niniejszym dokumencie.
 2. Reklamacją objęta jest każda rolka folii wykonana w danym procesie produkcyjnym.
 3. Producent daje 12 miesięcy gwarancji na wystawianie folii na działanie promieni słonecznych do 150kly, o ile nie wskazano inaczej w warunkach sprzedaży.
 4. Jeżeli film nie działa prawidłowo lub objawia inne wady fizyczne, użytkownik powinien natychmiast przerwać pracę.
 5. Reklamacja w stosunku 1: 1 (rolka do wymiany – zupełna rolka zastępcza) obejmuje tylko takie rolki, na których max. 10% powłoki zostało zużyte. Po przekroczeniu tego limitu, rolki zostaną zastąpione w stosunku procentowym do ciężaru zwoju, który ma zostać wymieniony. Rolka zużyta w więcej niż 85% nie może być wymieniona.
 6. W przypadku przyjęcia reklamacji, uszkodzona rolka wymieniana jest na nową, wolną od wad.
 7. Rolka uszkodzona mechanicznie w ten sposób, że niemożliwym jest jej odwinięcie ze szpuli, nie może być objęta gwarancją.
 8. Użytkownik, reklamujący produkt automatycznie zgadza się na rozpoczęcie procesu gwarancyjnego obejmującego badania laboratoryjne i rozwinięcie kilku metrów folii w celu jej sprawdzenia. W przypadku negatywnego wyniku procedury gwarancji, rolki, które nie będą podlegać wymianie mogą być nieco lżejsze.

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI FOLII DO OWIJANIA

BALOTÓW ELITE WRAP:

PRZECHOWYWANIE:

 1. Folia do owijania balotów Elite Wrap powinna być przechowywana 
w suchym i zacienionym miejscu, w oryginalnym opakowaniu kartonowym.
 2. Folie należy zabezpieczyć przed działaniem:wilgoci, kurzu oraz piasku.
 3. Produkt nie powinien być przechowywany w temperaturze poniżej 0° C 
i powyżej 40 °C.
 4. Na 24 godzin przed owinięciem, zaleca się trzymanie folii w pomieszczeniu o temperaturze od 15 °C do 25 °C. Pozwoli to zapewnić folii optymalne właściwości klejące i właściwe zachowanie podczas eksploatacji.
 5. Należy trzymać z daleka środki chemiczne, które mogą wpłynąć niekorzystnie na właściwości folii wśród nich należy wymienić : nawozy, pestycydy, siarke ,rozpuszczalniki, oleje mineralne etc.
 6. Elite Wrap po rozpakowaniu i wyjęciu z kartonu należy trzymać w pozycji stojącej.

 

UŻYTKOWANIE:

 1. Zaleca się korzystać z folii zgodnie z instrukcją obsługi owijarki.
 2. Folię należy wyjąć z kartonu bezpośrednio przed rozpoczęciem procesu owijania, aby zapobiec możliwości uszkodzenia mechanicznego.
 3. W celu uzyskania najlepszej jakości kiszonki zaleca się owijanie balotów co najmniej 6 warstwami folii.
 4. Do prawidłowego użytkowania folii użyć naprężenia od 55% do 75%, w zależności od modelu owijarki. Zbyt duży naciąg folii (ponad 75% -10 Cm • 17,50 cm) powoduje utratę właściwości folii, takich jak odpowiedni filtr UV i kleistość, co wpłynie na jakość sianokiszonki.
 5. Owijanie balotów podczas opadów deszczu jest zabronione. Deszcz może powodować utratę kleistości folii.
 6. Owijanie balotów owiniętych wcześniej chemicznie wzmocnionym sznurkiem może spowodować degradację folii.
 7. Dodawanie chemii do kiszonki jest zabronione, ponieważ prowadzi do degradacji folii.
 8. Folia posiada warstwy kleju tylko po stronie wewnętrznej.
 9. Baloty powinny być owijane folią w ciągu 2 godzin od sprasowania materiału aby zminimalizować ryzyko wystąpienia uszkodzeń.
 10. Proces kiszenia rozpoczyna się od razu po owinięciu. Zalecane jest natychmiastowe postawienie balota w pozycji stojącej.
 11. Baloty powinny być chronione przed szkodnikami i chemią (pestycydami, rozpuszczalnikami, olejami mineralnymi oraz smarami) ,które przyspieszają degradację folii.
 12. Częsciowo zużyte role muszą być zabezpieczone oryginalnym kartonem lub workiem foliowym.
 13. Rolki należy chwytać z odpowiednią uwagą. Wszelkie uszkodzenia, głównie krawędzi folii, mogą powodować jej przedziurawienie lub przerwanie. Mechanicznie uszkodzona rolka nie będzie objęta gwarancją.

 

WARUNKI GWARANCJI:

 1. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy użytkownik zastosował się do instrukcji opisanych w niniejszym dokumencie.
 2. Reklamacją objęta jest każda rolka folii wykonana w danym procesie produkcyjnym.
 3. Producent daje 12 miesięcy gwarancji na wystawianie folii na działanie promieni słonecznych do 150kly, o ile nie wskazano inaczej w warunkach sprzedaży.
 4. Jeżeli film nie działa prawidłowo lub objawia inne wady fizyczne, użytkownik powinien natychmiast przerwać pracę.
 5. Reklamacja w stosunku 1: 1 (rolka do wymiany – zupełna rolka zastępcza) obejmuje tylko takie rolki, na których max. 10% powłoki zostało zużyte. Po przekroczeniu tego limitu, rolki zostaną zastąpione w stosunku procentowym do ciężaru zwoju, który ma zostać wymieniony. Rolka zużyta w więcej niż 85% nie może być wymieniona.
 6. W przypadku przyjęcia reklamacji, uszkodzona rolka wymieniana jest na nową, wolną od wad.
 7. Rolka uszkodzona mechanicznie w ten sposób, że niemożliwym jest jej odwinięcie ze szpuli, nie może być objęta gwarancją.
 8. Użytkownik, reklamujący produkt automatycznie zgadza się na rozpoczęcie procesu gwarancyjnego obejmującego badania laboratoryjne i rozwinięcie kilku metrów folii w celu jej sprawdzenia. W przypadku negatywnego wyniku procedury gwarancji, rolki, które nie będą podlegać wymianie mogą być nieco lżejsze.