Archiwum kategorii: Procesy

Badanie w atmosferze dwutlenku siarki

img29Badanie w atmosferze dwutlenku siarki

Badanie w atmosferze dwutlenku siarki. Aparatura do badania 1) zlewki szklanej Rasotherm-Jena o pojemności 5 l zaopatrzonej w kołnierz z grubego węża gumowego, 2) pokrywy z pleksiglasu szczelnie przylegającej do węża, 3) termometru stykowego WAF …

Badanie przez natrysk solanką

img27Badanie przez natrysk solanką

Badanie przez natrysk solanką. Zasada oznaczania odporności korozyjnej próbek pokrytych olejem lub smarem rdzochronnym jest taka sama jak w przypadku badania w komorze solnej. Sposób wykonania oznaczenia jest jednak bardziej prosty. Mimo to próba ta pozwala …

Geometria słoneczna – kolektory słoneczne

Szczególne znaczenie w wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego w architekturze ma promieniowanie bezpośrednie, tak więc istotne są: kąt padania promieni słonecznych i pozorny ruch Słońca.

Obserwując Słońce w naszych szerokościach geograficznych zauważamy, że każdego dnia porusza się ono po łuku ze …

Suszarnie

Suszarnie

Jak działają suszarnie z wymuszonym obiegiem powietrza?

W suszarniach z wymuszonym obiegiem powietrza ogrzane powietrze jest wtłaczane do kabiny suszami. Tu powietrze oddaje ciepło materiałowi pokrywającemu oraz pokrywanym przedmiotom. Dzięki temu ciepłu rozpuszczalniki parują szybciej, jak również szybszy jest …

Powstanie i rozwój pożaru

Proces spalania jest reakcją chemiczną, podczas której zachodzi utlenianie gazów wydzielających się z substancji palnych na skutek pirolizy. Podstawowymi produktami spalania są CO, CO2 i H2O oraz energia w postaci ciepła i światła. Mieszanina wszystkich produktów spalania nazywana jest dymem. …

Fenoplasy – bakelity

Fenoplasy – bakelity

Fenoplasty nazywane również bakelitami w zależności od sposobu otrzymywania i przetwórstwa mają najbardziej różnorodne zastosowanie ze wszystkich tworzyw sztucznych. Jednym z tych zastosowań jest budowa nadwozi. Z fenoplastów z wypełniaczem w postaci włókien bawełnianych produkowane są elementy …