Odrdzewianie metali za pomocą kwasu fosforowego

Odrdzewianie metali za pomocą kwasu fosforowego

Odrdzewianie za pomocą kwasu fosforowego może być przeprowadzane przez zanurzenie wyrobów do wanny z kwasem, względnie przez smarowanie zardzewiałych powierzchni stali specjalnie przyrządzonym roztworem kwasu fosforowego. Odrdzewianie w wannach przy pomocy kwasu fosforowego nie różni się w zasadzie od odrdzewiania kwasem siarkowym. Czas odrdzewiania jest tutaj jednak dłuższy, gdyż kwas fosforowy działa mniej agresywnie na rdzę. Główną zaletą tej metody jest to, że kwas fosforowy nie powoduje przetrawień w takim stopniu, jak kwas siarkowy, dlatego też użycie go jest bezpieczniejsze dla elementów bardziej delikatnych i precyzyjnie obrobionych. Niekiedy celowe jest oczyszczanie z rdzy szlifowanych powierzchni stali metodą chemiczną. Operację tę przeprowadza się również za pomocą roztworów kwasu fosforowego zawierających substancje ułatwiające działanie kwasu na metal. Zabieg ten wykonuje się przez smarowanie powierzchni stali tzw. „odrdzewiaczem fosforowym”. Oczyszczanie, lokalne powierzchni odrdzewiaczem powoduje usunięcie śladów olejów mineralnych, nalotowej warstwy tlenków oraz śladów rdzy. Powierzchnia metalu po odrdzewieniu powinna być starannie wysuszona, zneutralizowana i zabezpieczona przed korozją olejem lub innym środkiem konserwującym. Powierzchnia odrdzewiona powinna mieć wygląd metaliczny. W miejscach gdzie znajdowały się produkty korozji występują czasami szare przebarwienia i strata połysku lub płytkie wżery.