Archiwum kategorii: Urządzenia

Płyty filtracyjne celulozowe i celulozowo-azbestowe

Płyty celulozowe charakteryzują się dużą przepuszczalnością i nie mają właściwości filtrujących. Stanowią natomiast przegrodę filtracyjną przy stosowaniu filtrów z ziemią okrzemkową i krzemionkową. Zatrzymują one cząsteczki wymienionych materiałów pomocniczych, które tworzą coraz grubszą warstwę filtracyjną. Płyty celulozowe o grubości ok. …

Stosowanie ultradźwięków w Europie

img23Stosowanie ultradźwięków w Europie

Obecnie w Europie produkuje się urządzenia do odtłuszczania za pomocą ultradźwięków i to od małych aż do dużych automatów (np. firma szwajcarska Technochemie i angielska Kerry). Przy stosowaniu tej metody należy jednak zwracać uwagę na szkodliwe …

Urządzenia do generowania ultradźwięków

img22Urządzenia do generowania ultradźwięków

Jedna głowica generująca dźwięki ma (maksymalnie) moc 350 W, co wystarcza na objętość około 2 l. Generatory magnetostrykcyjne pozwalają na stosowanie większych mocy (10 do 15 kW), ale częstotliwość drgań uzyskiwanych dochodzi tylko do 22 kc. …

Zamocowywanie przedmiotu w imadłach

Zamocowywanie przedmiotu w imadłach. Zamocowanie przedmiotu w szczękach imadła wymaga silnego ściśnięcia ich za pomocą sruby, przez dokręcanie jej pokrętłem. Przedmiot powinien być zamocowany w środku szczęki, a nigdy z boku, gdyż spowoduje to przekrzywienie szczęki ruchomej.
Bezpośrednie zamocowanie przedmiotu …

Imadło równoległe

Imadło równoległe  składa się z dwóch szczęk żeliwnych i że śruby z pochwą do zsuwania oraz rozsuwania szczęk. Jedna ze szczęk jest odlana łącznie z płytką przykręcaną do stołu i pozostaje nieruchoma. Szczęka ta ma prowadnice, po których przesuwa się …