Płyty filtracyjne celulozowe i celulozowo-azbestowe

Płyty celulozowe charakteryzują się dużą przepuszczalnością i nie mają właściwości filtrujących. Stanowią natomiast przegrodę filtracyjną przy stosowaniu filtrów z ziemią okrzemkową i krzemionkową. Zatrzymują one cząsteczki wymienionych materiałów pomocniczych, które tworzą coraz grubszą warstwę filtracyjną. Płyty celulozowe o grubości ok. 4 ram mają wymiary 40X40 cm, 60X60 cm, 80X80 cm, 100X100 cm, 120X120 cm.

Płyty celulozowo-azbestowe służą do oddzielania bardzo drobnych zawiesin i drobnoustrojów. Udział azbestu w płytach dochodzi do 60%. Jakkolwiek sposób oznaczania płyt nie jest znormalizowany, to jednak przyjmuje się, ze wzrastającym numerom płyt odpowiada większa zdolność zatrzymywania coraz drobniejszych cząstek o.sadów i coraz mniejszych komórek drobnoustrojów. Zdolność zatrzymywania zawiesin powinna być jednak ustalana doświadczalnie, zależnie od rodzaju filtrowanej cieczy i jej charakterystyki. Płyty celulozowo-azbestowe są produkowane w kształcie kwadratów, których bok ma długość 40, 60, 80 lub 100 cm. Płyty oznaczone najwyższymi w danej klasie numerami służą do filtracji wyjaławiającej.