WŁAŚCIWOŚCI WĘGLA KAMIENNEGO

Węgiel kamienny jest paliwem stałym, zawierającym 78 – 92% węgla jako pierwiastka. Do tej grupy zaliczany jest również antracyt, który zawiera do 96% tego pierwiastka: W skład węgla kamiennego wchodzą również takie pierwiastki jak tlen i wodór, w niewielkich ilościach siarką i azot, a także duża grupa pierwiastków śladowych. Ponadto węgiel kamienny zawiera pewną ilość wody w postaci wilgoci higroskopijnej i przemijającej.

Najważniejszymi parametrami charakteryzującymi węgiel kamienny ,są:
1)    kaloryczność — wyrażana za pomocą wartości opalowej i ciepła spalania;
2)    spiekalność, czyli zdolność węgla do sklejania poszczególnych ziaren w porowatą masę pod wpływem temperatury, bez doprowadzania ich do stanu ciekłego (cecha korzystna w kotłach z paleniskami rusztowymi spalającymi drobny sortyment węgla, gdyż powoduje zbrylanie drobnych frakcji paliwa, zmniejszając straty przesypu i unosu);
3)    zawartość wilgoci — gdy jest duża, niekorzystnie wpływa na proces spalania, gdyż powoduje zmniejszenie wartości opalowej paliwa;
4)    zawartość popiołu — wpływa na zmniejszenie wartości opalowej paliwa, utrudnia eksploatację urządzeń grzewczych;
5)    zawartość siarki — przyspiesza korozję urządzeń kotłowych, stanowi źródło emisji dwutlenku siarki do atmosfery;
6)    sortyment — określa przedział średnic ziaren paliwa;
7)    gęstość nasypowa — gęstość luźno usypanego węgla;
8)    kąt naturalnego stoku (kąt zsypu) — kąt zawarty między podłożem a krawędzią stożka utworzonego z luźno usypanego węgla.

 

Orientacyjne wartości parametrów węgla kamiennego (według [18])
Wartość opalowa 19-8 MJ/kg (średnio 24 MJ/kg)
Zawartość wilgoci 5-20%
Zawartość popiołu 5-30%
Zawartość siarki 0,8-3%
Sortyment drobny (pyl, miał, grysik) poniżej 10 mm
średni (groszek, orzech) 10-60 mm
gruby (kostka, kęsy) powyżej 60 mm
Gęstość nasypowa węgiel kamienny drobny 800-925 kg/m3
węgiel kamienny orzech i groszek 700-825 kg/nr1
węgiel kamienny niesortowany 840-1000 kg/m3
Kąt naturalnego stoku (kąt zsypu) 0-80 mm 34-37°
10-80 mm 30°
50-60 mm 23-24°
80-120 mm 19-23°