Kształtowanie pędów za pomocą drutu

Do formowania bonsai wybiera się dość młode drzewa. Takie egzemplarze mają zwykle większość konarów i gałęzi skierowaną mniej lub bardziej pionowo w górę. U starego drzewa, które staramy się przedstawić w bonsai, konary pod wpływem własnego ciężaru są ułożone poziomo lub lekko opuszczone w dół. W młodym drzewie trzeba wiec za pomocą drutu skorygować typ wzrostu.

Drutowanie
Do właściwego wykonania tego zabiegu niezbędny jest specjalny drut do bonsai, który ma różną grubość. Podstawowa zasada głosi, że grubość drutu powinna wynosić ok. 1/3 grubości drutowanej części drzewka. Dzięki temu metal jest mniej elastyczny od rośliny i może ją kształtować.
Do przycinania drutu i zarazem do późniejszego jego usuwania musimy mieć specjalne cążki. Ich szczypce są skierowane czołowo do siebie. Dzięki długim uchwytom zyskuje się dźwignie o takiej sile, że można przecinać nawet grube druty bez większego trudu.

Drutowanie całego drzewka wykonuje się zawsze w kierunku od dołu do góry i od wewnątrz na zewnątrz. Najpierw formuje się za pomocą drutu pień, następnie konary i w końcu gałęzie. Oczywiście zasadniczo drutuje się tylko te części drzewa, które wymagają korekty kształtu.

Ważne zasady drutowania
•    Owijając drutem pień, należy z tyłu rośliny zgiąć drut pod kątem 45° i umieścić jego koniec w ziemi.
•    Podczas drutowania trzeba jedną ręką przytrzymywać już umieszczony drut, podczas gdy druga ręka owija dalej drut wokół pnia pod kątem 45°.
•    Drut musi ściśle przylegać, ale nie może wrzynać się w korę.
•    Podczas drutowania konarów i gałęzi należy w miarę możliwości owijać wspólnym drutem dwa konary lub gałęzie podobnej grubości. Przy przeprowadzaniu drutu między dwoma konarami lub gałęziami należy przynajmniej raz owinąć drut wokół pnia lub konaru.
•    Jeżeli jedna część drzewa jest owinięta kilkoma drutami. to nie mogą się one krzyżować, tylko muszą być prowadzone równolegle i ściśle przylegać do siebie.
•    Aby podczas przyginania można było wykorzystać całą silę nacisku drutu, musi on zostać poprowadzony po zewnętrznej stronie planowanego zgięcia.
• Podczas przyginania części drzewa należy trzymać po wewnętrznej stronie zgięcia przynajmniej kciuk jednej ręki, podczas gdy druga ręka nagina pęd. Z jednej strony dzięki wywieraniu przeciwnego nacisku działa się na kierunek zgięcia, z drugiej, strony wyczuwa się, czy zginana część nie zaczyna pękać. Tuż przed złamaniem odczuwa się lekkie drgania tej części.
• Następnie drut pozostaje przez jakiś czas na drzewku, aż tworzące się nowe drewno utrwali pożądaną formę. Drut nie powinien jednak wrosnąć w tkankę rośliny.
• Drut musi zostać usunięty najpóźniej w momencie, gdy zaczyna uciskać korę. Jeżeli część drzewka powróci do starego położenia, musi zostać ponownie odrutowana.
Usuwanie drutu

Przy zdejmowaniu drutu postępuje się w odwrotnej kolejności niż przy jego zakładaniu.
• Zabieg wykonuje się od góry do dołu i od zewnątrz do wewnątrz.
• Za pomocą cążków ostrożnie przecina się kolejne obwoje drutu, które następnie odpadają.
• W żadnym wypadku nie należy próbować odwijać drutu.

 

tmp2237-3Jeżeli brak przeciwległego konaru, to drut owija się najpierw wokół pnia i następnie prowadzi obydwa końce drutu równolegle wokół konaru

 

tmp2237-4Dwa konary znajdujące się na różnej wysokości są formowane za pomocą jednego drutu. Drut najpierw zostaje kilka razy owinięty wokół pnia, aby był stabilny. U dołu po lewej przedstawiony jest prawidłowy sposób drutowania.

 

tmp2237-6Podczas drutowania wszystkich rozgałęzień jednego konaru zawsze owija się jednym drutem dwa konary o zbliżonej grubości (kolory oznaczają różną grubość drutu)