WŁAŚCIWOŚCI GAZU ZIEMNEGO

Gaz ziemny wysokometanowy jest paliwem pochodzenia naturalnego, a jego głównym składnikiem (ponad 90% składu objętościowego) jest metan. Z natury jest bezbarwny i bezwonny, lecz do celów eksploatacyjnych jest nawaniany, z uwagi na niebezpieczeństwo wybuchu. Jest lżejszy od powietrza.

Do najważniejszych parametrów opisujących gaz ziemny należą:
1)    kaloryczność, określana za pomocą ciepła spalania i wartości opałowej, odniesionej zwykle do jednostki objętości paliwa w warunkach umownych (p = 101 325 Pa, T = 273 K);
2)    gęstość względna, czyli stosunek gęstości gazu do gęstości powietrza w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury;
3)    liczba Wobbego (W), która określa jakość gazu i w sposób przybliżony warunki jego użytkowania (obciążenie cieplne palnika, temperaturę płomienia, teoretyczne zapotrzebowanie na powietrze do spalania).

Wybrane parametry gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E)

Ciepło spalania [MJ/m3], nie mniejsze niż 34,0
Wartość opalowa [MJ/m3], nic mniejsza niż 31,0 (39,8 MJ/kg)
Gęstość [kg/m3] 0,78
Gęstość względna [-] 0,60
Liczba Wobbcgo nominalna

dopuszczalny zakres zmienności

46,6

41,9-50,3

Ciśnienie nominalne gazu przed urządzeniami gazowymi [kPa] 1,6-2,5