Metoda dynamiczna oceny lotnych inhibitorów korozji

img15Metoda dynamiczna oceny lotnych inhibitorów korozji

Metoda dynamiczna oceny lotnych inhibitorów korozji. Aparatura składa się z naczynia szklanego o pojemności 1000 ml uszczelnionego zamknięciem szlifowym z rurką doprowadzoną do wysokości 10 mm od dna. Do bocznych ścian naczynia szklanego (butelki) umocowuje się na specjalnych ruchomych uchwytach metalowych z podkładkami filcowymi trzy rurki szklane o wymiarach: średnica wewn. 33 + 1 mm, długość 150 mm. Rurki zamykane są korkami polichlorowinylowymi, tak aby zagłębienie korka w rurce wahało się w granicach 4-7-5 mm . W otworach przewierconych w korkach umocowuje się rurki szklane o średnicy wewnętrznej 8 mm, na które zakładany jest wąż z miękkiego kauczuku, o długości 200 mm i średnicy wewnętrznej 10 mm. Następnie łączy się wszystkie cztery probówki. Powietrze, po przejściu przez butelkę napełnianą jednoprocentowym roztworem chlorku sodowego oraz wszystkie cztery rurki, wypływa ku dołowi ostatniej rurki. Badanie przeprowadza się w ten sposób, że na dnie drugiej kolejnej rurki umieszcza się zainkludowaną próbkę stali o średnicy 15 mm, którą przed próbą poleruje się w sposób podobny, jak przy badaniach metalograficznych. Próbka spoczywa na drobnych, szklanych pierścieniach Raschiga tak, aby wylot nie był przez nie zatkany. W trzeciej i czwartej rurce umieszcza się zwitek papieru z lotnym inhibitorem korozji, w rurce czwartej umieszcza się zainkludowaną badaną próbkę stali. Pierwsza próbka służy jako kontrolna, a druga jest przedmiotem właściwej oceny działania lotnego inhibitora. Całość umieszcza się w termostacie w temperaturze 35°C i natychmiast przepuszcza powietrze w ilości 120 ml/min Stosując do tego celu małą pompkę przeponową lub urządzenie do dawkowania powietrza w sposób okresowy za pomocą strzykawki lekarskiej napędzanej przez dźwignię połączoną z włączanym w ścisłych okresach czasu elektromagnesem. Czas trwania próby wynosi 24 – 60 godzin. Należy podkreślić, że równomierne dawkowanie powietrza co jest trudne ze względu na działanie urządzenia w czasie kilkudziesięciu godzin — jest konieczne dla uzyskania powtarzalności wyników.