Urządzenia do generowania ultradźwięków

img22Urządzenia do generowania ultradźwięków

Jedna głowica generująca dźwięki ma (maksymalnie) moc 350 W, co wystarcza na objętość około 2 l. Generatory magnetostrykcyjne pozwalają na stosowanie większych mocy (10 do 15 kW), ale częstotliwość drgań uzyskiwanych dochodzi tylko do 22 kc. W porównaniu z generatorami lampowymi są one droższe, ale dla większych mocy (od 6 kW) cena ich spada w porównaniu z urządzeniami lampowymi. Ultradźwięki znalazły szerokie zastosowanie przy oczyszczaniu powierzchni. Proces odtłuszczania badano przy zastosowaniu różnych częstotliwości i stwierdzono, że obszar stosowalności wynosi 20 – 400 kc. Najlepsze wyniki uzyskano stosując kąpiele zawierające detergenty i rozpuszczalniki organiczne, przy czym najwłaściwszym jest stosowanie tej metody do precyzyjnych, drobnych części metalowych, jak np. w przemyśle zegarków, łożysk oraz sprężyn. Badania wydajności oczyszczania prowadzone przy użyciu izotopów promieniotwórczych wykazały wysokie zalety tej metody.