Stosowanie ultradźwięków w Europie

img23Stosowanie ultradźwięków w Europie

Obecnie w Europie produkuje się urządzenia do odtłuszczania za pomocą ultradźwięków i to od małych aż do dużych automatów (np. firma szwajcarska Technochemie i angielska Kerry). Przy stosowaniu tej metody należy jednak zwracać uwagę na szkodliwe działanie fizjologiczne ultradźwięków i stosować specjalne zabezpieczenia. W kraju nie wprowadzono dotychczas urządzeń do oczyszczania powierzchni za pomocą ultradźwięków ze względu na wysoką cenę urządzeń. Trzeba jednak zaznaczyć, że metoda ta zyskuje w kraju coraz więcej zwolenników. Czynione są próby zastosowania jej do oczyszczania igieł dziewiarskich i innych drobnych elementów. Rosyjski przemysł łożyskowy wprowadził do produkcji duży automat ultradźwiękowy do oczyszczania pierścieni z resztek past polerskich zawierających w swym składzie trudno usuwalną kalafonię. Należy przypuszczać, że w najbliższym czasie będą w kraju uruchomione stanowiska do oczyszczania precyzyjnych wyrobów ultradźwiękami.