Opiłki metali i inne zanieczyszczenia mechaniczne metali

img24Opiłki metali i inne zanieczyszczenia mechaniczne metali

Usunięcie z powierzchni poszczególnych elementów, zespołów i gotowych wyrobów opiłek metalu i zanieczyszczeń ścierniwem z tarcz, proszku szlifierskiego itp. jest konieczne, gdyż zanieczyszczenia te uniemożliwiają należyte zabezpieczenie przed korozją. Wystając ponad powierzchnię powłoki ochronnej, nip. warstwy oleju, są przyczyną korozji. Jeśli mają one. charakter katodowy w stosunku do metalu, wówczas ich obecność przyspiesza występowanie korozji lokalnej w miejscu, gdzie są one przyczepione do metalu. Tak np. opiłki miedzi na stali silnie przyspieszają jej korodowanie; podobnie działa pył szlifierski. Usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych ma szczególnie duże znaczenie w odniesieniu do precyzyjnych mechanizmów i wyrobów takich jak łożyska toczne, pompki wtryskowe itp., gdyż uniemożliwia ich prawidłowe działanie. W celu usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych celowe jest stosowanie następujących zabiegów:1) mycia w nafcie, 2) mycia za pomocą ultradźwięków, 3) mycia w kąpielach alkalicznych przez natrysk.