Metoda mycia metali w nafcie

img25Metoda mycia metali w nafcie

W warunkach warsztatowych najczęściej stosowana jest do tego celu prosta metoda mycia w nafcie. Metoda ta zapewnia należyte oczyszczenie powierzchni, jednak konieczne jest przestrzeganie odpowiednich zasad, w jej przeprowadzaniu. Mycie należy wykonywać w wanienkach z podwójnym dnem, które stanowi wkładka z siatki stalowej. Zapobiega to w pewnym stopniu przedostawaniu się mechanicznych zanieczyszczeń z powrotem na wyrób. Mycie należy wykonywać dwustopniowo, płucząc ostatecznie części w czystej nafcie „Antykor”. Naftę należy okresowo oczyszczać z opiłek przez przefiltrowanie przez gazę. Wylewanie nafty do kanału jest marnotrawstwem. Jeśli mamy do czynienia ze złożonymi zespołami najlepsze wyniki daje mycie natryskowe ze stałą filtracją nafty. Obieg nafty powoduje pompa przetłaczająca ją do dysz natryskowych w specjalnym aparacie do mycia. Części mokre należy myć w nafcie „Antykor” z dodatkiem 5 – 8% „koncentratu W5″ lub inną metodą, np. za pomocą emulsji, co daje najlepsze wyniki.