Oczyszczanie metali z roztworów soli

img26Oczyszczanie metali z roztworów soli

Roztwory o niewielkiej zawartości soli mogą znaleźć się na powierzchni metali albo razem z olejem emulgującym, albo z innymi zanieczyszczeniami, bądź też jako film wody po operacjach płukania w wodzie wodociągowej. W pierwszym przypadku wybór metody przygotowania powierzchni metalu przed konserwacją jest zależny od rodzaju zanieczyszczenia zasadniczego. Np. jeśli są obecne resztki emulsji chłodzącej należy odtłuszczać metodą usuwającą także wodę z rozpuszczonymi w niej solami. Stosować należy np. odtłuszczanie w nafcie z dodatkiem W5, kąpieli emulsyjnej itp. Niekiedy po obróbce chemicznej części np. fosforanowaniu, czernieniu, obróbce galwanicznej, odtłuszczaniu w kąpielach alkalicznych obecne są na powierzchni metalu resztki wody z ostatniej płuczki. Woda wodociągowa zawiera ilości korozyjnie działające na metal zanieczyszczenia (jony Cl”, CO3″, SO4″). Roztwory wodne przyrządzone przez rozpuszczenie w wodzie odpowiednich składników nie mogą być jak wiadomo zupełnie usunięte przez płukanie w wodzie wodociągowej, nawet wtedy, gdy proces ten zostanie przeprowadzony za pomocą wody bieżącej. Dla celów konserwacji na długoletni okres magazynowania zabieg ten nie jest jednak wystarczający.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *