Oczyszczanie metali z węglanów, siarczanów i chlorków

img27Oczyszczanie metali z węglanów, siarczanów i chlorków

Po operacjach płukania w wodzie bieżącej konieczne jest zanurzenie części do wody destylowanej lub kondensatu dla całkowitego usunięcia zawartych w wodzie wodociągowej węglanów, siarczanów i chlorków. Szczegółowe badania prowadzone w tym zakresie wykazały, że zanieczyszczenia te wpływają bardzo niekorzystnie na stan powierzchni stali, gdyż są przyczyną pojawiania się korozji nitkowej. Korozja ta występuje nawet wtedy, gdy części są płukane w wodzie alkalizowanej za pomocą sody czy fosforanów. Jedynie płukanie w wodzie, destylowanej lub preparatach pasywujących (BF-2) zapobiega występowaniu korozji. Pojawienie się korozji wyrobów nieżelaznych ma bardzo często miejsce wskutek niezastosowania ostatniego płukania w kondensacie. Mosiądz pokrywa się lokalnie, szczególnie w szczelinach, otworach i na gwintach, produktami korozji. Podobnie stop cynkowo-aluminiowy oraz blacha aluminiowa i elementy z niej wykonane powinny być płukane w kondensacie pó operacjach obróbki chemicznej. Zabieg ten zabezpiecza metal przed pozostawieniem soli zawartych w wodzie wodociągowej po jej odparowaniu w czasie zabiegu suszenia części metalowych.