Usuwanie z powierzchni metali soli hartowniczych

img28Usuwanie z powierzchni metali soli hartowniczych

Usuwanie z powierzchni wyrobów, szczelin, otworów itp. soli hartowniczych należy do trudnych operacji, których przeprowadzenie w przypadku niektórych skomplikowanych wyrobów nie daje należytego efektu. Jedynie zastosowania oczyszczania ultradźwiękami może doprowadzić do uzyskania całkowicie czystej powierzchni metalu. Sole hartownicze mają różny stopień wymywalności. Stosunkowo łatwo ulegają wymyciu sole cyjanowe oraz sole zawierające małą ilość chlorku barowego np. SH 460 lub SH 630. Sól do hartowania stali szybkotnących produkowana w kraju pod nazwą SH 960 jest bardzo trudna do wymycia. Usunąć tę sól można najszybciej przez piaskowanie. Zabieg ten można jednak stosować tylko do stosunkowo dużych wyrobów. Oprócz piaskowania konieczne jest płukanie opiaskowanych części w gorącym (40-60°C) roztworze azotynu sodowego oraz trójetanolaminy (po 10 g/l każdego składnika).