Wpływ czasu na szybkość wymywania soli

img29Wpływ czasu na szybkość wymywania soli

Badania nad zagadnieniem odmywania soli przeprowadzone w IMP przez J. Zawadzkiego i J. Zyska wykazały, że na czas wymywania soli ma wpływ rodzaj użytego roztworu, alkaliczność kąpieli solnej oraz temperatura. Próbki stalowe z przewierconymi otworami zanurzono w stopionej soli hartowniczej, tak aby otwory te uległy zalepieniu. Następnie określono czas w jakim strumień cieczy przebije warstwę soli. Działanie strumienia natryskującego sól miało duży wpływ na szybkość wymywania soli. Czas ten był znacznie krótszy w przypadku natrysku, niż w przypadku mieszania roztworu, do którego zanurzano badane płytki z wymywaną solą. W zależności od rodzaju ośrodków chłodzących stosuje się różne sposoby odmywania soli z powierzchni metalowych. Do zasadniczych ośrodków chłodzących należą: woda i roztwory wodne (solne, ługowe), oleje, kąpiele saletrzane (S0140, S0220, S0300) i kąpiel chlorkowa (SH 430).