lncc

16 marca, 2015

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla odgrywa główną rolę przy produkcji napojów gazowanych. Nadaje im właściwości orzeźwiające i lekko kwaskowa ty smak. Wpływa korzystnie na trwałość napojów.

Dwutlenek węgla głównie jest ubocznym produktem przemysłu chemicznego. Niewielka jego ilość pochodzi ze spalania koksu i z procesów fermentacji alkoholowej w browarach i zakładach przemysłu .spirytusowego. Jest on dostarczany w postaci ciekłej w butlach stalowych pod ciśnieniem ok. 60 at, ochronionych kołpakiem. Wytrzymałość butli powinna być sprawdzana na 190 at. Dwutlenek węgla powinien odpowiadać wymaganiom zgodnym z normą PN.

Eksploatacja butli z C02 wymaga znajomości odpowiednich przepisów bezpieczeństwa.

Dwutlenek węgla jest transportowany także w cysternach ciśnieniowych, specjalnie skonstruowanych do tego celu. Zakłady odbierające dwutlenek węgla w cysternach powinny być wyposażone w zbiorniki do magazynowania C02. Są to zbiorniki wykonane i zainstalowane z zachowaniem przepisów Urzędu Dozoru Technicznego, odpowiednio izolowane i wyposażone w specjalną armaturę ciśnieniową.