Usuwanie korozyjnych składników potu

Usuwanie korozyjnych składników potu.
Trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że ani benzyna, ani nafta, ani też alkohol etylowy (spirytus) nie są w stanie usunąć korozyjnych składników potu. Usuwanie ich za pomocą alkoholu metylowego, jak to czasami jest zalecane, nie może być dokonywane ze względów BHP (toksyczność alkoholu i jego par na organizm ludzki).
Do usuwania korozyjnych składników potu służą następujące metody:
1)    przecieranie lub mycie części w inhibitowanym,
alkoholowo- wodnym roztworze neutralizującym,
2)    mycie naftą „Antykor” z dodatkiem „koncentratu W5″,
3)    mycie w 1 – 2% roztworze, preparatu BF2,
4)    odtłuszczanie emulsyjne,
5)    odtłuszczanie w kąpielach alkalicznych.
Oczyszczanie w inhibitowanym alkoholowo – wodnym roztworze neutralizującym jest metodą bardzo prostą i dającą dobre wyniki. Skład roztworu neutralizującego jest następujący: alkoholu izopropylowego cz. 10% (wag.), preparatu BF-2    1%, wody destylowanej    89%.
Roztwór przygotowuje się przez rozpuszczanie w wodzie preparatu BF-2, dodanie alkoholu izopropylowego i przefiltrowanie cieczy.
Roztworem tym przeciera się czyste powierzchnie dokładnie obrobionych wyrobów za pomocą tamponu. Następnie powierzchnie te osusza się czystą flanelą.