Zastosowanie warstwy miękkiej otrzymywanej przez zanurzenie na gorąco

img14Zastosowanie warstwy miękkiej otrzymywanej przez zanurzenie na gorąco. Materiał może być stosowany do wielu typów zespołów przez zanurzanie na gorąco. Wyjątkiem są te części, które nie mogą być łatwo oczyszczone z warstwy ochronnej oraz precyzyjne mechanizmy, w których gruba warstwa może przeszkadzać przy ruchu niektórych części lub późniejszym smarowaniu za pomocą olei o niskiej lepkości. Tam gdzie warunki pozwalają na opakowanie, materiały tego typu mogą być używane do zewnętrznej ochrony wyrobów jak np. pompy i dmuchawy. Warstwy tego rodzaju mogą być również używane na zespołach, których części są smarowane innym typem smaru np. zespołów zawierających łożyska zakonserwowane uprzednio smarem biegowym. Lepiej jest jednak w tym przypadku stosować smary biegowe również i dla ochrony innych zewnętrznych powierzchni. Typ 3 nie powinien być stosowany przez nakładanie na gorąco na wyroby mające skórzane lub gumowe części, nawet przez krótkotrwałe zanurzanie ich do gorącego smaru. Bezpośrednie opakowanie. Należy używać papieru parafinowanego (impregnowanego), o gramaturze 40 – 60 g/m2 dla wyrobów niewielkich wymagających całkowitej ochrony. W przypadku dużych wyrobów jedna lub kilka warstw tego papieru winna być ułożona między wyrobami a opakowaniem zewnętrznym w punktach zetknięcia. Przy opakowywaniu wyrobów należy bardzo uważać, aby papier możliwie nie usuwał warstwy ochronnej z powierzchni wyrobu, gdyż wazelina, która daje warstwę miękką, może być uszkodzona lub usunięta przez papier.