Azotan celulozy i octan celulozy

Azotan celulozy i octan celulozy

Tworzywa sztuczne to wielkocząsteczkowe materiały organiczne, przeważnie o skomplikowanej budowie chemicznej, którym w określonych warunkach, tzn. przy odpowiedniej temperaturze i ciśnieniu można nadawać dowolne kształty. Poniżej, zostaną omówione najważniejsze rodzaje tworzyw sztucznych, mających zastosowanie w budowie pojazdów samochodowych. Azotan celulozy jest używany do wytwarzania lakierów i klejów, mających zastosowanie w budowie samochodów do klejenia skóry, tkanin i różnych tworzyw. Azotanu celulozy używa się do produkcji celuloidu. Celuloid jest odporny na działanie materiałów pędnych i smarów oraz ma dość dużą wytrzymałość i odporność na uderzenia. W samochodach jest stosowany na wykładziny dekoracyjne, tarcze zegarów, szyby przeciwodblaskowe, szyby świateł sygnalizacyjnych, różne gałki i kierownice. Octan celulozy wymieszany z rozpuszczalnikami, zmiękczaczami i barwnikami daje produkt zwany acetyloceluloidem. Spotyka się go również pod nazwami handlowymi celion (Rosja) i trolit (Niemcy). Ma dobre własności mechaniczne, jest słabo palny i ma ładny połyski Stosowany jest na tablice rozdzielcze, koła kierownicy i drobną galanterię samochodową, jak rączki, przyciski, ramki i gałki.