Młotek

Młotki. Podstawowym narzędziem ślusarskim jest młotek. Składa się on z bijaka osadzonego na trzonku drewnianym. Młotki są produkowane w różnych znormalizowanych wielkościach. Każdy młotek ma obuch, rąb i otwór na trzonek. Zakończenie obucha jest kuliste, co zapewnia prawidłowe uderzenie w przypadku niewielkiego odchylenia osi młotka od wymaganego kierunku uderzenia. Zakończenie rąbu po przeciwnej stronie obucha ma kształt walcowy i służy do zgrubnego rozklepywania — np. łba nitu. Otwór na trzonek ma kształt owalny. Znormalizowane trzonki młotków wykonuje się z drewna twardego, jak grab, jesion, buk, akacja itp.

Dobre osadzenie młotka na trzonku ze względu na bezpieczeństwo pracy jest konieczne i powinno być często sprawdzane, gdyż drewno wysychając ulega skurczeniu. W przypadku obluzowania się młotka na trzonku należy połączenie wzmocnić przez wbicie klina w trzonek. Młotki monterskie używane przy pasowaniu wciskowym wykonuje się z metali miękkich, np. miedzi lub ołowiu, aby nie kaleczyły części składanych na wcisk. Do prostowania blach używamy młotków drewnianych lub z twardej gumy. Do specjalnych celów są stosowane również i inne młotki, np. grawerskie, blacharskie, tapicerskie, itp., różniące się zarówno kształtem, jak i rodzajem materiału, z którego są wykonane.