Opakowanie zewnętrzne zapobiegające przed wyparowaniem inhibitora

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOpakowanie zewnętrzne zapobiegające przed wyparowaniem inhibitora. Do wszystkich pustych przestrzeni w elementach lub wyrobach, a także w opakowaniu trzeba wkładać skrawki papieru inhibitorowego. Istnieje również możliwość wkładania do wnętrza elementów o skomplikowanych kształtach paska papieru inhibitorowego przed dodatkowym zawinięciem całości w papier inhibitorowy. Ma to na celu ochronę wewnętrznych oraz zewnętrznych części wyrobu przed skorodowaniem. Dla uzyskania pełnego efektu ochronnego stosowane jest oprócz opakowania bezpośredniego, które stanowi papier powlekany lotnym inhibitorem korozji lub folia także opakowanie zewnętrzne. Opakowanie zewnętrzne ma za zadanie zapobiec uszkodzeniu opakowania bezpośredniego oraz zmniejszyć do minimum straty inhibitora wskutek jego wyparowania z opakowania. Na opakowania zewnętrzne stosowane są na ogół te same materiały, jakie używa się przy konwencjonalnym zabezpieczeniu części metalowych powłokami smarów i olejów antykorozyjnych. Użycie papieru dwuwarstwowego sklejanego asfaltem, o nazwie „Ocean”, lub użycie skrzyni wyłożonej starannie papierem asfaltowanym stanowi dostateczną barierę dla zapobieżenia w praktyce przenikaniu par inhibitora na zewnątrz. Warunkiem jednak prawidłowego przeprowadzenia operacji pakowania wyrobów jest umieszczenie ich w możliwie małej pojemności opakowania, szczelnie obok siebie. Wszystkie puste przestrzenie powinny być wypełnione opakowanymi w papier inhibitorowy wyrobami, co zresztą jest uzasadnione nie tylko względami ochrony przed korozją, ale i ekonomią transportu i pakowania wyrobu.