Własności mechaniczne metali

Własności mechaniczne obejmują zespół cech określających zdolność do przeciwstawienia się działaniu sił zewnętrznych. Każdy zespół lub element samochodu poddany jest działaniu sił zewnętrznych. Pod wpływem działania tych sił mogą nastąpić odkształcenia, a w przypadku niedostatecznie wytrzymałej konstrukcji nawet zniszczenie danej części. Ażeby do tego nie dopuścić, należy dla każdego elementu samochodu dobrać odpowiedni materiał, właściwe wymiary oraz określić odpowiednią twardość. Do własności mechanicznych zalicza się wytrzymałość, twardość i udarność, czyli odporność na uderzenia. Wytrzymałość jest określona za pomocą największej wartości obciążenia uzyskanego w czasie próby, która powoduje zniszczenie próbki lub elementu konstrukcyjnego. W zależności od sposobu działania siły rozróżnia się wytrzymałość na rozciąganie, ściskanie, skręcanie, ścinanie i zginanie oraz wytrzymałość złożoną. Na przykład w samochodzie ściskanie i rozciąganie na przemian występuje w korbowodach, rozciąganie w śrubach korbowodowych, ścinanie w klinach, skręcanie w wale napędowym. Natomiast w wale korbowym występują jednocześnie zginanie i skręcanie, a w sworzniu tłokowym zginanie i ścinanie, a więc w obu przypadkach występuje zjawisko wytrzymałości złożonej.