Zalety preparatów rdzoochronnych na bazie lanoliny

Zalety preparatów rdzoochronnych na bazie lanoliny

Wybitni fachowcy w dziedzinie ochrony przed korozją, np. T.P. Hoare, E. G. Stroud wysoko oceniają przydatność preparatów na bazie lanoliny do ochrony przed korozją wyrobów metalowych. Badania porównawcze środków smarowych pochodnych ropy naftowej oraz preparatów lanolinowych wykonane przez E. Stronga wykazały, że zapewniają one równą środkom smarnym ochronę przed korozją. Zabezpieczenie zaś preparatami lanolinowymi zapewnia znacznie lepszą ochronę niż za pomocą olejów mineralnych. Dużą zaletą jest również fakt tworzenia w krótkim czasie powłoki ochronnej, gdyż rozpuszczalnik bardzo szybko wyparowuje z nałożonej warstwy preparatu lanolinowego, podczas gdy po nałożeniu warstewki smaru rozpuszczonego w benzynie czas zestalenia się powłoki jest stosunkowo długi. Lanolina umożliwia prócz tego uzyskanie roztworów o niskiej lepkości nawet przy stężeniu 30%, podczas gdy dziesięcioprocentowy roztwór smaru mineralnego ma konsystencję oleistą. Oznacza to, że można nałożyć z preparatu lanolinowego znacznie grubszą powłokę niż stosując smary rozcieńczone rozpuszczalnikiem organicznym. Fakt ten ma decydujące znaczenie dla technologii ochrony przed korozją wyrobów metalowych. W Instytucie Mechaniki Precyzyjnej opracowano szereg środków na bazie lanoliny pod nazwą „Fluidol”. Środki te znajdują zastosowanie do ochrony czasowej w kraju.