Bonsai Sosna – Pinus sp

Bonsai Sosna – Pinus sp. – przez cały rok trzymane na dworze

Drzewa lub krzewy iglaste. Igły wyrastają w pęczkach po 2, 3, 5 lub 7. Rośliny odznaczają się zróżnicowanym tempem wzrostu, zależnie od gatunku. W sztuce bonsai od wieków są stosowane P. thunbergii, P. parviflora, P. densiflora i P. rigida.

Formowanie. Gałęzie można ciąć w lutym-marcu i w październiku. U gatunków dwuigłowych nowe przyrosty usuwać całkiem w czerwcu-lipcu. U gatunków pięcioigłowych skracać przyrosty w maju-czerwcu do około połowy długości. Drutować można od października do marca.

Przesadzanie. Wiosną przed rozpoczęciem wegetacji, co 2-3 lata (pH 5,8-6).

Pielęgnacja. Wymagają stanowiska słonecznego. Nawożenie raz w miesiącu od kwietnia do sierpnia. Gatunki dwuigłowe podlewać obficie, pięcioigłowe – oszczędniej.