Cięcie liści drzewka bonsai cz.1

ciecie lisci bonsaiCięcie liści – Jak już wcześniej wspomniano, ważną cechą ładnego bonsai jest harmonia między wielkością pnia i gałęzi a wielkością liści lub igieł. Często drzewko o ładnie uformowanym pniu i konarach wygląda nienaturalnie z powodu zbyt dużej wielkości liści. Z sytuacją taką spotykamy się u klonów, buków, wiązów i wielu innych drzew. Twórcy bonsai w takich wypadkach stosują cięcie liści, czego efektem jest drobniejsze ulistnienie drzewka. Stosowanie tej metody jest ograniczone do młodych drzew liściastych, wyjąwszy drzewa, których główną ozdobą są kwiaty lub owoce.

Niezbędnym warunkiem wykonania zabiegu jest dobra kondycja drzewka. Drzewko chore poddane tak drastycznemu zabiegowi może uschnąć. Cięcia liści nie stosuje się również w przypadku drzewek i krzewów, które niedawno były przesadzane lub drutowane. Najbardziej odpowiednim terminem tego zabiegu jest czerwiec. Cięcie liści w terminie późniejszym może spowodować, że pędy nie zdążą przed zima zdrewnieć, co z kolei spowoduje uschnięcie drzewka.

Liście osadzone na długich ogonkach obcinamy, pozostawiając na drzewie ogonki liściowe. Liście siedzące wycinamy lub wyskubujemy przy gałęzi. Usuwanie liści można przeprowadzić w dwóch etapach: najpierw wycinając połowę liści, a pozostałe po dwóch tygodniach. W ciągu miesiąca po usunięciu liści drzewko należy chronić przed ostrym słońcem i silnym wiatrem, trochę mniej podlewać i często zraszać. Nie należy go nawozić bezpośrednio przed i po cięciu liści.

Nowe liście są o wiele drobniejsze od poprzednich i ładniej wybarwiają się jesienią. Dodatkowym zaś efektem jest uzyskanie jeszcze w tym samym roku większej liczby krótszych rozgałęzień, na które normalnie czekalibyśmy dwa lata.

W przypadku konieczności przesadzenia drzewka w czasie sezonu wegetacyjnego cięcie liści pomoże roślinie przezwyciężyć szok wywołany tym zabiegiem.