Kalendarz pielęgnowania drzewka bonsai pokojowego

Kalendarz pielęgnowania drzewka bonsai pokojowego

STYCZEŃ

Zalecenia ogólne. Wszystkie rośliny znajdujące się w pomieszczeniach ogrzewanych są nawożone w większych odstępach czasu niż od wiosny do jesieni. Należy regularnie sprawdzać wilgotność podłoża, szczególnie gdy bonsai stoi tuż nad grzejnikiem. Ze względu na ograniczony dopływ światła niekiedy bywa konieczne doświetlanie, np. specjalną lampą.

Wszystkie rośliny przechodzące okres zimowego spoczynku nie mogą stać w pomieszczeniach ogrzewanych. Rośliny te mają niewielkie zapotrzebowanie na wodę. ale w żadnym wypadku nie może dojść do przesuszenia bryły korzeniowej.

LUTY

Zalecenia ogólne. Zasady pielęgnowania roślin znajdujących się w pomieszczeniach ogrzewanych są takie same jak w styczniu.

Przesadzanie. Wiele roślin w pomieszczeniach nie ogrzewanych można teraz z powodzeniem przesadzać. Przycinanie. W cym czasie zmienia się formę drzewek, przede wszystkich tych w pomieszczeniach nie ogrzewanych. Można teraz usuwać martwe pędy i grube konary.

Drutowanie, leżeli jest to konieczne, można za pomocą drutu skorygować formę drzewek w pomieszczeniach nie ogrzewanych.

MARZEC

Przesadzanie. W tym czasie przesadza się wszystkie bonsai pokojowe, jednak z wyjątkiem tych gatunków, które należy przesadzać dopiero po kwitnieniu.

Podlewanie. Rośliny w pomieszczeniach nie ogrzewanych powoli budzą się ze spoczynku, w związku z czym wzrasta ich zapotrzebowanie na wodę. Szczególnie w tym czasie trzeba unikać przesuszenia bryty korzeniowej.

Przycinanie. U wszystkich bonsai pokojowych zmienia się w tym czasie formę. W razie potrzeby wycina się słabe pędy, które wyrosły w zimie. Czasami niezbędne jest cięcie aż do starego drewna.

Drutowanie. Teraz można wykonać wszystkie prace związane z drutowaniem.

Szkodniki. Należy zwracać uwagę, czy nie pojawiły się szkodniki i w razie potrzeby poradzić się specjalisty.

KWIECIEŃ

Stanowisko. Na terenach o łagodnym klimacie można w czasie pięknej pogody wynieść rośliny z pomieszczeń nie ogrzewanych na dwór. W razie zagrożenia nocnymi przymrozkami trzeba je zabrać do domu! Podlewanie. Powoli zwiększa się dawki wody.

Przycinanie. U niektórych gatunków należy już teraz przyciąć pierwsze pojawiające się pędy.

Drutowanie. Teraz za pomocą drutu formuje się rośliny z pomieszczeń ogrzewanych.

Szkodniki. Już teraz na wolnym powietrzu mogą się pojawić pojedyncze mszyce i inne szkodniki; w razie ich wystąpienia należy poradzić się specjalisty.

MAJ

Stanowisko, jeżeli temperatura przekracza 15°C, to wszystkie bonsai pokojowe mogą zostać wyniesione na dwór. Jednak zawsze istnieje niebezpieczeństwo nocnego ochłodzenia, dlatego wieczorem lepiej je zabierać do domu. Drzewka, nawet te tolerujące duże nasłonecznienie, muszą początkowo stać w półcieniu i być stopniowo przyzwyczajane do słońca. W przeciwnym wypadku może dojść do poparzenia niektórych liści.

Podlewanie. Ponieważ rośliny wypuszczają nowe pędy, ich zapotrzebowanie na wodę jest teraz znacznie zwiększone.

Nawożenie. Dokarmianie roślin może się odbywać według letnich zasad, gdy tylko wyraźnie nasili się wzrost nowych pędów. Jedynie egzemplarzy świeżo przesadzonych jeszcze się nie nawozi.

CZERWIEC

Stanowisko. Teraz wszystkie bonsai pokojowe znajdują się na dworze.

Podlewanie. Zwykle podlewa się codziennie. Niektóre rośliny wymagają kilkakrotnego podlewania wciągu dnia. Nawożenie. Jest to szczególnie ważny zabieg w tym okresie.

Przycinanie. U wszystkich bonsai przeprowadza się teraz pierwsze cięcie.

Drutowanie. Młode drewniejące pędy mogą być teraz drutowane.

LIPIEC

Podlewanie. W czasie gorącej pogody istnieje zwiększone zapotrzebowanie na wodę. Niekiedy trzeba podlewać kilkakrotnie w ciągu dnia. W czasie podlewania w pełnym słońcu nie wolno dopuścić, aby krople wody spadły na liście. Każda kropla zaczyna wtedy działać jak soczewka, co prowadzi do powstania oparzeń. Przycinanie. Rany po cięciu goją się wyjątkowo szybko. Silnie rosnące bonsai muszą teraz zostać ponownie przycięte.

Drutowanie. Niektórym roślinom należy teraz zdjąć drut, gdyż u szybko rosnących gatunków mogłoby dojść do wrzynania się go w korę.

SIERPIEŃ

Podlewanie. Zapotrzebowanie na wodę jest nadal duże i niekiedy trzeba podlewać kilka razy w ciągu dnia. Nawożenie. Pod koniec sierpnia u większości roślin uprawianych w pomieszczeniach nie ogrzewanych zaprzestaje się stosowania nawozów. Rośliny kwitnące i owocujące mogą teraz zostać zasilone nawozem zawierającym fosfor i potas, w celu zapewnienia lepszego kwitnienia.

Przycinanie. Teraz nie wykonuje się większych zabiegów cięcia, przede wszystkim u roślin uprawianych w pomieszczeniach nie ogrzewanych. Drzewka muszą się przygotować do zimy, a cięcie mogłoby im w tym przeszkodzić. Drutowanie. Teraz należy codziennie sprawdzać druty! Te, które zaczynają wrastać, należ)’’ natychmiast usunąć.

WRZESIEŃ

Stanowisko. Jeżeli temperatura spada poniżej 15CC, to rośliny uprawiane w ogrzewanych pomieszczeniach muszą zostać wniesione do domu. Rośliny z pomieszczeń nie ogrzewanych mogą pozostać na dworze, gdyż przechodzą obecnie fazę hartowania się przed zimą.

Podlewanie. Odpowiednio do pory roku zapotrzebowanie na wodę jest mniejsze.

Nawożenie. Rośliny z pomieszczeń nie ogrzewanych nie są już nawożone. Drzewka z pomieszczeń ogrzewanych zasila się teraz według zasad obowiązujących zimą.

PAŹDZIERNIK

Stanowisko. Wszystkie rośliny z pomieszczeń ogrzewanych znajdują się już w domu. Rośliny z pomieszczeń nie ogrzewanych mogą być wniesione do domu, jeżeli na danym terenie występują już pierwsze nocne przymrozki. Zalecenia ogólne. Wszystkie zabiegi pielęgnacyjne mają na celu przygotowanie roślin do zimy.

LISTOPAD I GRUDZIEŃ

Stanowisko. Teraz już wszystkie bonsai pokojowe znajdują się w swoich zimowych pomieszczeniach. Należy zwrócić uwagę, czy pomieszczenia nie ogrzewane są dobrze zabezpieczone przed mrozem. W czasie słonecznych dni temperatura w szklarni i ogrodzie zimowym może znacznie wzrosnąć. Jeżeli podniesie się powyżej 10°C, konieczne jest wietrzenie.

W żadnym wypadku nie wolno teraz przenosić roślin z pomieszczeń nie ogrzewanych do ogrzewanych. Spowodowałoby to przerwanie ich zimowego spoczynku i drzewka zaczęłyby wypuszczać pędy w warunkach niekorzystnego oświetlenia.