Lasy, drzewa o kilku pniach, styl krajobrazowy

Lasy, drzewa o kilku pniach, styl krajobrazowy

Bardzo popularne w sztuce bonsai jest formowanie razem kilku drzew lub wręcz zwartych lasów. W stosunku do wszystkich grup drzew obowiązują podobne zasady:

•    Sadzi się wyłącznie drzewa jednego gatunku. Wspólna uprawa różnych roślin może nastręczać trudności ze względu na ich odmienne wymagania.
•    W celu uniknięcia symetrii sadzi się nieparzystą liczbę drzewek. Maksymalna liczba roślin zależy wyłącznie od wielkości naczynia.
•    Drzewka należy tak dobrać, aby różniły się grubością pnia i wysokością. Najwyższe z nich powinno być zarazem najgrubsze. Pozostałe drzewka muszą być proporcjonalnie mniejsze.
•    Najlepsze do uprawy bonsai w tych stylach są bardzo płaskie i obszerne misy lub inne płaskie naczynia. Przykład 11 drzewek tworzy zwarty las. Główne drzewko posadzono tak, że jego odległość od prawej krawędzi naczynia wynosi nieco ponad 1/3 całej długości naczynia, leszcze dalej w prawo widać pierwsze drzewko boczne (drugie pod względem grubości). Znajduje się ono tuż przed linią wyznaczającą środek naczynia, natomiast główne drzewo stoi za tą linią. Drugie drzewko boczne (trzecie pod względem grubości) rośnie na lewo od drzewka głównego i jest odsunięte bardziej w tył niż pierwsze boczne. Linia łącząca te trzy podstawowe drzewka tworzy trójkąt nierówno-boczny. Pozostałe drzewka sadzi się w taki sposób, aby niektóre z mniejszych egzemplarzy znalazły się bardziej z tyłu i nadały całej kompozycji wrażenie głębi. Należy uważać, aby nigdy nie umieszczać trzech lub więcej roślin w jednej linii.