Sadzenie i przesadzanie drzewek bonsai cz.1

Sadzenie i przesadzanie są zabiegami, na które należy zwrócić szczególną uwagę w uprawie bonsai.

Z uwagi na niewielką objętość pojemnika podłoże, w którym rośnie drzewko, powinno się odznaczać szczególnie korzystną strukturą fizyko-chemiczną. Powinno przez długi okres zachowywać strukturę gruzełkowatą, która zapewnia dostęp wody i powietrza do korzeni. Konieczność przesadzania wynika z samoistnego zaniku tej struktury, przez co zostają zachwiane stosunki wodno–powietrzne w podłożu.

Podłoże zdegradowane ma zbyt dużą przepuszczalność i zbyt małą pojemność wodną. Cechy te posiada również przesuszone podłoże o zbyt dużej zwięzłości, woda nie wsiąka wtedy w bryłę korzeniową, a szybko wypływa otworami drenażowymi.

Objawem złych stosunków powietrzno-wodnych i wyjałowienia podłoża jest niezdrowy wygląd roślin, powolny wzrost, przebarwienia i opadanie igieł i liści. Sygnałem do przesadzenia drzewka jest też nadmierne przerośnięcie podłoża korzeniami, co sprawdzamy corocznie w styczniu-lutym.

Młode drzewka bonsai przesadzamy co 2 lata, starsze drzewka liściaste co 2-3 lata, iglaste co 3-5 lat. Drzewa kilkunastoletnie przesadzamy, jeśli podłoże w pojemniku jest mocno przerośnięte korzeniami. Corocznie muszą być przesadzane drzewka z szybko rosnącymi korzeniami, jak np. wierzba, lub drzewka wymagające obfitego podlewania podczas wegetacji.

 

czytaj dalej