Skracanie i uszczykiwanie pędów Sosny bonsai

Sosny bonsaiPinus pentaphylla – Sosna drobnokwiatowa. Stanowi bardzo wdzięczny materiał na bonsai ze względu na swe krótkie i gęsto rosnące igły. W maju z pączków wierzchołkowych na starszych gałązkach wyrastają szybko rosnące pędy, tworząc tzw. „świeczki”. Na górnych gałęziach wyrastają dwie do sześciu „świeczek”, na dolnych po jednej lub dwie. Każdą „świeczkę” na krótko przed rozwinięciem igieł należy skrócić o 1/3-2/3 jej długości, uszczykując wierzchołek czubkami palców. Stosowanie nożyczek nie jest wskazane, gdyż można nimi uszkodzić nasadę igieł. Jeśli korona drzewa jest wystarczająco gęsta, zostawiamy najwyżej dwie „świeczki” na wierzchołku gałęzi, a usuwamy pozostałe.

Skracanie pędów trwa kilka dni, ponieważ mają one różne tempo wzrostu, a jak już wspomniano, uszczykiwanie należy wykonać krótko przed rozwinięciem igieł, gdy „świeczki” mają co najmniej 2 cm. Po 2-3 tygodniach od zakończenia uszczykiwania zabieg ten przeprowadzamy ponownie pozostawiając 2 lub 3 okółki igieł.

Sosna Thunberga (Pinus thunbergii), sosna gęstokwiatowa (Pinus densiflora) i inne dwuigłowe gatunki sosen. Sosny te, używane w sztuce bonsai, równie często jak Pinus pentaphylla, sprawiają twórcom kłopot długością swych igieł. W drugiej połowie czerwca „świeczki” o rozwiniętych igłach całkiem się usuwa za pomocą nożyczek. W pierwszym etapie są usuwane pędy krótsze, a po 7-10 dniach dłuższe. Z pączków pojawiających się w miejscu usuniętych pędów należy zostawić po dwa, a resztę jak najwcześniej wyskubać palcami. Nowo wyrosłe pędy i igły będą krótsze.