Styl Ikadabuki

Styl Ikadabuki – nazywany stylem tratwowym (Ikada – tratwa). Jest to lasek bonsai, którego drzewa są gałęziami pionowo wyrastającymi z poziomo zakopanego w pojemniku pnia. Jest to jedna z najłatwiejszych technik do opanowania przez nowicjuszy. Zaletą tego stylu jest jednolity charakter drzewek, których zabarwienie zmienia się w zależności od pory roku.

Do formowania w tym stylu nadają się zarówno drzewa i krzewy iglaste, jak i liściaste. Zaletą drzewek liściastych formowanych w stylu Ikadabuki jest szybkie wyrastanie korzeni z poziomo zagłębionego pnia, na co np. sośnie potrzeba 5-10 lat.

Najsłynniejsze japońskie bonsai w tym stylu znajduje się w klasztorze Horynji w Nara. W stylu Ikadabuki najczęściej formuje się sosny (Pinus), świerki (Picea), jodły (Abies), wiązy (Ulmus), buki (Fagus) i klony (Acer).