Styl Ishizuke

Styl Ishizuke – styl skalny. Drzewka formowane w tym stylu rosną na powierzchni skały, w sztucznych lub naturalnych otworach skalnych lub też oplatają skałę swymi korzeniami.

Styl Ishizuke odtwarza w miniaturze górski krajobraz ze stromymi i urwistymi wąwozami. W tworzeniu tego stylu można użyć dowolną liczbę drzew i kombinację gatunków, jednak pojedyncze drzewo rosnące na skale jest zawsze najbardziej interesujące. Przy sadzeniu na skale różnych gatunków drzew lub krzewów obok siebie należy przestrzegać porządku panującego w naturze i dlatego drzewka iglaste winny być sadzone w wyższych partiach niż liściaste. Dużą rolę odgrywa również zharmonizowanie wielkości, kształtu, barwy i faktury powierzchni skały z gatunkiem i formą drzewka.

Do nasadzania w stylu Ishizuke używa się zwyczajnego materiału szkółkarskiego. Mogą być stosowane również drzewa z „usterkami”, tzn. nie nadające się do innych stylów bonsai. Podobnie jak dla wszystkich stylów bonsai wybrane rośliny powinny mieć małe liście. Jest to szczególnie ważne, jeżeli zamierzamy stworzyć wrażenie oglądania drzewa z dużej odległości. Najbardziej przydatne do formowania w tym stylu są świerki (Picea), sosny (Pinus), klony (Acer) i cyprysiki (Chamaecyparis).