Styl Moyogi

Styl Moyogi – drzewko o pniu mającym na całej długości kilka naprzemianległych wygięć w lewo i w prawo. Grzbiet każdego wygięcia jest miejscem wyrastania bocznych gałęzi.

Tworząc bonsai w stylu Moyogi należy formować jedną gałąź na lewo, drugą na prawo i trzecią do tyłu dla uzyskania perspektywy, czwartą gałąź na lewo itd. Aby uzyskać optyczne wyważenie kompozycji w tym stylu, wierzchołek drzewka musi leżeć na pionowej linii przechodzącej przez środek nasady pnia.

Czasem odstępuje się od tej zasady, formując bonsai w stylu Shakan-moyogi, czyli drzewko w stylu Moyogi pochylone w sposób charakterystyczny dla stylu Shakan. Dla optycznego wyważenia środka ciężkości drzewka niezbędna jest wtedy mocna i szeroka nasada pnia.

Przy formowaniu drzewka w stylu Moyogi należy dążyć do tego, aby wygięcia pnia były odpowiednio widoczne, przez co wygląd drzewka staje się interesujący. Przesadnie mocne wygięcia wyglądają jednak nienaturalnie.

Moyogi jest bardzo popularnym stylem, nadającym się szczególnie do drzewek eksponowanych w mieszkaniach. Jest to styl najczęściej chyba spotykany w światowych kolekcjach. Do formowania w stylu Moyogi nadają się sosny (Pinus), jałowce (Juniperus) i większość drzew liściastych.