Tropikalne i subtropikalne bonsai

Jako pokojowe bonsai można uprawiać wyłącznie rośliny pochodzące ze strefy tropikalnej i subtropikalnej. Niektóre gatunki powinny spędzać zimowe miesiące w ogrodzie zimowym lub w szklarni, gdyż drzewka z obszarów subtropikalnych muszą mieć zimą zapewnione niższe temperatury.

W tropikach panuje przez cały rok taka sama temperatura i wysoka wilgotność powietrza. Podobne warunki możemy zapewnić roślinom w mieszkaniu. Tylko wilgotność powietrza i oświetlenie, szczególnie zimą, pozostawiają często sporo do życzenia. Pewnym rozwiązaniem może być rozstawianie naczyń z wodą. Niektóre rośliny uprawiane w pomieszczeniach ogrzewanych wymagają częstego spryskiwania wodą. Odpowiednie wskazówki znajdują się w informacjach dotyczących pielęgnowania poszczególnych roślin.
Drzewa z regionów subtropikalnych, czyli rośliny uprawiane w pomieszczeniach nie ogrzewanych mogą być wykorzystywane jako pokojowe bonsai tylko warunkowo. W strefie subtropikalnej mamy do czynienia z wyraźną zmianą pór roku i znacznym ochłodzeniem w zimie. Zwykle temperatura nie spada co prawda poniżej zera, ale wynosi średnio o 10°C mniej niż temperatura panująca w naszych ogrzewanych pomieszczeniach. Rośliny strefy subtropikalnej powinny być zawsze zimowane w chłodnym miejscu, co jest warunkiem umożliwiającym ich zdrowy rozwój. Do tego celu nadaje się nie ogrzewany ogród zimowy lub nie ogrzewana szklarnia. W wyjątkowych sytuacjach może to być również inne pomieszczenie, w którym panuje temperatura ok. 10°C.

Do uprawy pokojowej nie nadają się w żadnym wypadku gatunki drzew i krzewów pochodzące z regionów, w których panują warunki klimatyczne podobne do naszych. Wszystkie bonsai uprawiane na zewnątrz, np. dęby, buki lub sosny, mogą tylko wyjątkowo latem trafić na dwa, trzy dni do pokoju, aby mogły zostać tam zaprezentowane.