Ukazanie podstawy pnia drzewka bonsai

Ukazanie podstawy pnia drzewka bonsaiUkazanie podstawy pnia – Często w ziemi kryje się piękna podstawa pnia. Aby ją zobaczyć, należy z niej najpierw ostrożnie odsunąć drewnianą pałeczką ziemię (1). Można wtedy odróżnić kilka grubszych korzeni, wyrastających dość wysoko (2).
Gdy przyjrzymy się dokładniej, zauważymy trochę niżej jeszcze grubsze korzenie, które rozchodzą się promieniście od pnia (3). Górne korzenie należy usunąć za pomocą obcążków wklęsłych (4). Reszta bryły korzeniowej zostaje zmniejszona mniej więcej o jedną trzecią lub wręcz o połowę (5). W ten sposób uzyskuje się podstawę pnia nadającą bonsai naturalny wygląd starego drzewa (6).
Podczas sadzenia rośliny należy naczynie tak napełnić ziemią i w taki sposób rozmieścić ziemię między korzeniami, aby podstawa pnia pozostała widoczna.