Wybór nasion na drzewko bonsai

Zbierać należy nasiona dojrzałe. W niektórych wypadkach odstępujemy jednak od tej reguły. Z drzew i krzewów wytwarzających suche owoce w postaci torebek lub strąków, pękających i wyrzucających nasiona po osiągnięciu przez nie pełnej dojrzałości, należy zebrać owoce w początkowym okresie dojrzewania nasion. Również owoce mięsiste, jak jagody, pestkowe oraz szupinkowe, należy zbierać przed dojrzeniem nasion z uwagi na wytwarzanie się w dojrzałych owocach substancji hamujących kiełkowanie nasion. Nasiona niezupełnie dojrzałe należy wysiać natychmiast po zbiorze, ponieważ szybko tracą zdolność kiełkowania.

Nasiona zbierane późną jesienią, całkowicie dojrzałe, mogą być wysiane dopiero wiosną następnego roku. W okresie od zbioru do wysiewu należy je przechowywać w odpowiednich dla danego gatunku warunkach: w wilgotnym piasku w chłodnym pomieszczeniu lub w szczelnie zamkniętym słoju.

Nasiona niektórych gatunków przelegują w ziemi i kiełkują dopiero wiosną w rok po wysiewie. W takim przypadku niezbędna jest stratyfikacja nasion, czyli przysposobienie ich do wysiewu, przyspieszające procesy biochemiczne, jakie muszą zajść w nasieniu przed jego skiełkowaniem. Nasiona różnych gatunków stratyfikuje się różnie, lecz na ogół jest to zabieg uciążliwy. W warunkach domowych lepiej jest zebrać nieco więcej nasion i wysiać je jesienią do skrzynki umieszczonej na dworze, co umożliwi skiełkowanie przynajmniej części nasion.

Przed wysiewem dobrze jest zaprawić nasiona którąś z zapraw dostępnych w sklepach ogrodniczych lub chinozolem w celu zabezpieczenia siewek przed chorobami.