Badanie przez natrysk solanką

img27Badanie przez natrysk solanką

Badanie przez natrysk solanką. Zasada oznaczania odporności korozyjnej próbek pokrytych olejem lub smarem rdzochronnym jest taka sama jak w przypadku badania w komorze solnej. Sposób wykonania oznaczenia jest jednak bardziej prosty. Mimo to próba ta pozwala na uzyskanie powtarzalnych wyników porównawczych. Sposób oznaczenia jest następujący. Na starannie oczyszczoną płytę ze sztucznego tworzywa kładzie się płytkę szklaną i na niej układa poziomo obok siebie próbki pokryte badanymi olejami lub smarami, nie uszkadzając powłoki ochronnej po stronie wierzchniej, która ma być badana. Obok należy położyć próbkę stalową oczyszczoną, lecz nie pokrytą powłoką jako próbkę kontrolną. Następnie natryskuje się równomiernie badane próbki półprocentowym roztworem chlorku sodowego za pomocą spryskiwacza. Wylot spryskiwacza należy trzymać w odległości około 30 cm od płytek, skierowując strumień solanki w kierunku ku górze tak, aby krople osiadały na badane próbki. Zraszanie próbek należy przeprowadzać do chwili, kiedy pokryją się one kroplami roztworu, zajmującymi około 30 – 50% powierzchni próbki, po czym nakryć całość kloszem szklanym. Nakryte kloszem próbki przechowuje się przez 24 godziny, po czym przeprowadza oględziny. W przypadku nie wystąpienia korozji o stopniu zaatakowania 1 wg PN należy powtórzyć natrysk. Próbę należy kontynuować do momentu wystąpienia na płytkach pokrytych jednym rodzajem smaru lub oleju, korozji o stopniu 1 wg PN, albo też do chwili skorodowania wszystkich płytek. Próbę przeprowadza się w temperaturze 20 ± 2°C w miejscu nienasłonecznionym. Własności ochronne powłoki można określić przez ustalenie ilości cykli od chwili dokonania pierwszego natrysku do natrysku do pojawienia się pierwszych śladów korozji. Własności ochronne smarów można również określić na podstawie oceny stopnia zaatakowania korozyjnego powierzchni próbek oraz stopnia intensywności korozji wg PN. Punktów korozji występujących w odległości do około 3 mm od krawędzi oraz na numerach wybitych na próbkach nie bierze się pod uwagę. Obserwacje przeprowadza się okiem nieuzbrojonym przy świetle dziennym z odległości około 20 cm.