Czas zanurzania dostateczny dla uzyskania warstwy rdzo ochronnej

img29Czas zanurzania dostateczny dla uzyskania warstwy rdzo ochronnej

Czas zanurzania dostateczny dla uzyskania warstwy, chroniącej przed korozją powinien być taki, aby roztwór mógł zwilżyć powierzchnie, które mają być chronione. Przy częściowym pomalowaniu wyrobów nie powinny być one zanurzane, ponieważ rozpuszczalnik ma własności usuwania niektórych powłok. Przy większych powierzchniach może być stosowane natryskiwanie lub nakładanie za pomocą pędzla. Ten ostatni sposób stosuje się szczególnie wtedy, kiedy mają być chronione tylko pewne części danego wyrobu. Natryskiwanie wymaga specjalnie intensywnego usuwania par rozpuszczalnika, które są toksyczne i łatwo palne. Elementy nie mogą być pakowane lub dotykane przed wyschnięciem warstwy. Zastosowanie. Środek konserwujący tego typu jest przydatny dla długotrwałego przechowywania w warunkach tropikalnych i morskich, szczególnie w odniesieniu do wyrobów o prostej konstrukcji oraz dokładnie obrobionych części maszyn. Mieszanka może być zastosowana do niektórych części ciężkich urządzeń, takich jak: — zewnętrzne powierzchnie ślizgowe łóż maszyn, gdzie usunięcie tej warstwy za pomocą rozpuszczalników nie stwarza większych trudności, — wały, z których miękkie warstwy mogą być łatwo usunięte. Typ 1 nie jest polecany do wewnętrznego użycia w silnikach lub w zespołach, zawierających części ruchome, które posiadają otwory lub występy. Nie jest on również polecany dla zespołów, które mają części gumowe lub niemetalowe, mogące ulec uszkodzeniu przez rozpuszczalnik, albo takie, które mogą być zlepione. Zespoły z których rozpuszczalnik będzie trudno wyparowywał nie powinny być konserwowane środkami typu 1.