Odtłuszczanie metali w nafcie

img10Odtłuszczanie metali w nafcie

Odtłuszczanie w nafcie. Nafta, a szczególnie produkowana w kraju nafta „Antykor” (specjalnie oczyszczana), jest rozpuszczalnikiem organicznym, który znajduje szerokie zastosowanie do odtłuszczania pokrytych olejem wyrobów masowo produkowanych. Najlepsze wyniki daje nafta z dodatkiem środka zwanego „Koncentrat W5″. Działa on jako czynnik wypierający wodę z powierzchni metalu. Dodatek 5% tego koncentratu umożliwia odtłuszczanie nawet takich wyrobów, które mają na swej powierzchni ślady wody, np. po obróbce w emulsjach. Nafta jest stosowana przede wszystkim w działach obróbki mechanicznej przed oddaniem wyrobów do kontroli lub montażu. Jej użycie umożliwia usunięcie z wyrobów resztek olejów, wiórów i opiłek. Zabieg oczyszczania naftą można przeprowadzić trzema metodami: 1) przez zanurzenie, 2) przez szczotkowanie, 3) przez natrysk. Odtłuszczanie naftą przez zanurzenie przeprowadza się w ten sposób, że wanienkę emaliowaną lub cynkowaną ogniowo napełnia się do 2/3 objętości naftą „Antykor” i przez włączenie mieszadła wprowadza się ciecz w ruch.