Ekonomia stosowania lotnego inhibitora korozji

img24Ekonomia stosowania lotnego inhibitora korozji

Ekonomia stosowania lotnego inhibitora korozji. Inhibitor lotny został wprowadzony na rynek zagraniczny głównie ze względu na taniość tej metody konserwacji, estetykę opakowań, a także dzięki ich wyższej wartości handlowej. Dalszym powodem była gwarancja dobrej i długotrwałej konserwacji. Zagadnienie gwarancji dobrej konserwacji i estetyki wyrobu umieszczonego w opakowaniu inhibitorowym nie ulega kwestii i było szczegółowo omówione na początku rozdziału. Zagadnienie ekonomiczności opakowania inhibitorowego kształtuje się u nas nieco inaczej niż w krajach kapitalistycznych, gdzie cena smaru jest wysoka, a cena inhibitora stosunkowo niska. Dla porównania stosunków cen tych materiałów można podać, że koszty te kształtują się następująco: Z powyższych danych wynika, że sytuacja kształtuje się u nas inaczej niż w innych krajach z punktu widzenia ekonomiczności stosowania lotnego inhibitora ze względu na niewspółmiernie niską cenę smaru w porównaniu z cenami zagranicznymi. Na koszty konserwacji wpływają jednak, i to w bardzo znacznym stopniu koszty i narzuty zakładowe związane z prowadzeniem procesu konserwacji, które w przypadku stosowania lotnego inhibitora są znacznie niższe niż przy konserwacji w smarach. Tak więc niekorzystny układ cen inhibitora i smaru jest w dużej mierze kompensowany przez technologią stosowania.