Ograniczenia zastosowanie lotnego inhibitora korozji

img23Ograniczenia zastosowanie lotnego inhibitora korozji

Ograniczenia zastosowanie lotnego inhibitora korozji. Gdy konserwuje się wyroby metalowe smarem, wówczas wady powierzchni w postaci rdzewienia jej są niewidoczne, gdyż pokrywa je gruba warstwa ciemnego smaru; gdy natomiast owija się w papier czyste wyroby, wszelkie wady wynikające z niewłaściwego oczyszczenia powierzchni są widoczne po zdjęciu opakowania bezpośredniego. . Po zabezpieczeniu wyrobów papierem inhibitorowym i umieszczeniu ich na półkach magazynu celowe jest kontrolowanie ubytku inhibitora z opakowania przez przeprowadzenie analizy jego zawartości na próbkach papieru. W zasadzie po uzyskaniu pewnego doświadczenia praktycznego nie jest konieczne staranne przestrzeganie tej zasady, jednak ze względu na prostotę analizy (manganometryczne oznaczenie azotynów), którą może dokonać każdy laborant, analizowanie pozostałości inhibitora na papierze jest celowe. Lotny inhibitor korozji nie jest środkiem uniwersalnym i w pewnych przypadkach nie jest możliwe zastosowanie go do ochrony przed korozją. Względami, które ograniczają zastosowanie lotnego inhibitora, są: 1) wielkość i kształt przedmiotu, 2) obecność metali nieżelaznych na większości elementów wyrobu, 3) taniość wyrobu, ograniczająca koszt opakowania i środków do konserwacji.