Przygotowanie partii wyrobów do opakowania lotnymi inhibitorami

img22Przygotowanie partii wyrobów do opakowania lotnymi inhibitorami

Przygotowanie partii wyrobów do opakowania lotnymi inhibitorami. Zagadnienie handlu wyrobami metalowymi i ich magazynowania zostało przez użycie papierów inhibitorowych oraz opakowań z tworzyw sztucznych zrewolucjonizowane w wysokim stopniu, dzięki możliwość natychmiastowego obejrzenia i użycia zakonserwowanych części i czystości obsługi. Inhibitor lotny umożliwił więc stosowanie tworzyw sztucznych do pakowania wyrobów przemysłu metalowego. Lotny inhibitor korozji stosowany do powlekania papieru jest w formie bardzo ekonomiczny i w większości przypadków uzyskiwano najlepsze wyniki stosując papier inhibitorowy do zawijania części lub jako wkładkę do opakowania zbiorczego. W tym ostatnim przypadku koszt opakowania ulega jedynie niewielkiemu zwiększenia, gdyż powierzchnia papieru inhibitorowego dla opakowania 10 X 10 X 2 cm nie przekracza 5 cm2 papieru. Magazynowanie produkcyjnych partii wyrobów metalowych, np. narzędzi, części zamiennych i sprawdzianów, musi się odbywać dopiero po starannym przeprowadzeniu operacji przygotowania powierzchni. Powierzchnie metaliczne powinny być oczyszczone z kurzu, resztek oleju i soli z procesu obróbki mechanicznej oraz soli hartowniczych. Zaobserwowano, że niewłaściwe przeprowadzenie tych czynności prowadzi do korozji powierzchni metalu, mimo właściwego opakowania wyrobu w papier inhibitorowy. Czynność oczyszczania jest szczególnie ważna przy tej właśnie metodzie konserwacji.